كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

برگشت همه بسوی اوست

 

مرحوم غلام معروف عزیزی پدر، عبیدالله عزیزی و وحیدالله عزیزی برادران،

 آرزو حبش عزیزی خانم، ضیا عزیزی مادر، فریده حبش زاده خشو، سیما صدیقی و شیما عزیزی خواهران، فرید صدیقی و عتیق عزیزی شوهران خواهران، امید حبش زاده و بیژن حبش زاده خسربره ها، تمنا عزیزی و مریم سار خانم های .برادران، صدف حبش زاده خیاشنه

 

نسبت وفات ذبیح الله عزیزی به اطلاع دوستان رسانیده میشود که جنازه مرحوم به روز جمعه مورخ 28.12.2018 ساعت 13:30 بعد از ظهر در حظیره سود فریدهوف شهر نورنبرگ بخاك سپرده میشود.

محل خاكسپارى

Südfriedhof Nürnberg Julius-Loßmann-Strasse 53 90469 Nürnberg Freitag, 28.12.2018 13:30 Uhr

فاتحه مردانه و زنانه در همان روز بعد از مراسم خاكسپارى ساعت 15:45 بعد از ظهردرآدرس زیر گرفته میشود.

 

محل فاتحه

DITIB Moschee Nürnberg e.V. 

Kurfürstenstraße 16 90459 Nürnberg

 

 امید با حضور در این مراسم و نثار درود بر روان پاک مرحوم شامل پاداش اخروی گردیده و باعث خشنودی روان مرحوم شوید.

 

شماره های تماس

20770713 0176 ,22572890 0176

 

 

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

برگشت همه بسوی اوست

 

 

انا لله و انا اليه راجعون

 

ذبیح الله عزیزی, عبیدالله عزیزی, وحیدالله عزیزی پسران
نجیب الله, اسد الله, واسع برادران
خواجه فرید احمد ، عتق الله دامادان

22.06.2017 نسبت وفات مرحوم غلام معروف عزيزى به اطلاع دوستان رسانيده ميشود که جنازه مرحوم به روز پنجشنبه مورخ
 ساعت 13:15 بعد از ظهر در حظيره سود فريدهوف شهر نورنبرگ بخاك سپرده ميشود

 

محل خاكسپارى
‏Südfriedhof Nürnberg
‏Julius-Loßmann-Strasse 53
‏90469 Nürnberg
‏Donnerstag 22.06.2017 13:15 Uhr

فاتحه مردانه و زنانه در همان روز بعد از مراسم 
خاكسپارى در آدرس زير گرفته ميشود

 

محل فاتحه
‏Ayasofya Moschee 
Spittlertorgraben 47b
‏90429 Nürnberg

Donnerstag, 22.06.2017 15:00 -17:00Uhr

 

امید با حضور در این مراسم و نثار درود بر روان پاک مرحوم شامل پاداش اخروی گردیده و باعث خشنودی روان مرحوم شوید

تیلفون تماس 

0177 7203477, 0176 30314611

 

‎ با احترام

مسئولین انجمن فرهنگی افغانهای میتل فرانکن

 

محل خاكسپارى
Südfriedhof Nürnberg 
‏Julius-Loßmann-Strasse 53
‏90469 Nürnberg
‏Donnerstag 22.06.2017 13:15 Uhr

محل فاتحه
Ayasofya Moschee Nürnberg
Spittlertorgraben 47b
‏90429 Nürnberg
Donnerstag, 22.06.2017 15:00 -17:00Uhr

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

برگشت همه بسوی اوست

 

انا لله وانا اليه راجعون

 

با تاسف به اطلاع رسانيده ميشود كه  غلام معروف عزيزى   يك تن از مو سفيدان جامعه افغانى و همكار هميشگي اين  انجمن در اثر مريضي كه عايد حالش بود روز جمعه مورخ  16.06.2017 داعي اجل را لبيك گفت.

مراسم خاك سپاري و فاتحه مرحومى بعداً به اطلاع رسانيده ميشود.

 

 

=================================================================

 

 

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

برگشت همه بسوی اوست

 

غلام دستگير ځدران برادر.
شيما ځدران خانم.
سپيلني ځدران، مينه ځدران دختران.
صالحه عتيد، عاليه ځدران، رابعه داويديان خواهران.
جمعه عتيد شوهر خواهر.

نسبت وفات مرحوم غلام حبيب ځدران به اطلاع دوستان رسانيده ميشود که جنازه مرحوم به روز پنجشنبه مورخ
23.03.2017 ساعت 13:00 بعد از ظهر در حظيره وست فريدهوف شهر نورنبرگ
بخاکسپرده ميشود.
‏Westfriedhof Nürnberg
‏Schnieglinger Str. 71 
90425 Nürnberg

فاتحه مردانه و زنانه در همان روز بعد از مراسم خاكسپارى در آدرس زير گرفته ميشود.
‏SEREN Salon 
 ‏Wiesbadener Str. 25 
‏90427 Nürnberg

امید با حضور در این مراسم و نثار درود بر روان پاک مرحوم شامل پاداش اخروی گردیده و باعث خشنودی روان مرحوم شوید.

محل خاكسپارى:
Donnerstag 23.03.2016 13:00 Uhr
‏Westfriedhof Nürnberg
‏Schnieglinger Str. 71 
90425 Nürnberg

محل فاتحه بعد از مراسم خاكسپارى :
Donnerstag 23.03.2016 
‏SEREN Salon 
 ‏Wiesbadener Str. 25 
‏90427 Nürnberg

تیلفون تماس: 
 01702822426, 0177 6254017