درخواست عضويت

 

فورم عضویت انجمن فرهنگئ افغانهائ ميتل فانکن را میتوانید از اینجا بدست بیاورید. و درخواست را تکمیل کرده به آدرس زیر ارسال نمايد

 

====>>>>>     Mitgliedsformular.pdf       <<<<<====

 

 آدرس

Afghanischer Kulturverein Mittelfranken e.V

Adam-Klein-Straße 6

90429  Nürnberg  

 

ما مشتاقانه منتظر عضویت شما هستيم