چاپ

 

 

!نورز تان مبارک باد 

دوستان، عزیزان و هموطنان نهایت گرامی با عرض حرمت و ارادت

‏‎میخواهم بدین وسیله از نام رهبری انجمن فرهنگى افغانهاى حوزه ميتل فرانكن از تک تک شما بهترینان تشکری مبنی بر این کنم که در طول سال ١٣٩٧ با تمام کمی ها و کاستی ها ما را تحمل کردید و با حضور گرم تان در این انجمن با دوستی، راستی و روشنگری گرد هم جمع شده و با تشریک مساعی، تبادل نظر و زحمات تان كه در رنگینی و رونق این انجمن بی آلایشانه و بسیار با احساس افزودید. 
‏‎پس با همه ی این صفات عالی سال نو ١٣٩٨ هجرى شمسى را نیز پیشاپیش برای شما و از طریق شما به فامیل های محترم، دوستان و عزیزان تان تبریک و تهنیت عرض میدارم، امیدوارم سال که در پیشروی همه ی ما و شماست، سال قطع جنگ، پیروزی صلح و ثبات دائمی در کشور ما باشد.
‏‎من سال نو ١٣٩٨ را سال تغیر و تحول نامیده ام که این تغیر و تحول را از خود شروع کرده با گام های استوار برای فردای بهتر کار و مبارزه میکنم


‏‎همای سعادت و خوشبختی مهمان خانه و کاشانه تان باد
هر روزتان نوروز، نوروزتان پيروز

‏‎باعرض حرمت و ارادت 
‏‎عبدالكريم كريمزاده

Abdulkarim Karimzadah
Afghanischer Kulturverein Mittelfranken e.V.